wp58164808.png

Het Goodfield instituut biedt verschillende opleidingen in de Goodfield Methode. Mits volledig doorlopen, leidt de opleiding op tot Goodfield Therapeut en/of tot Goodfield Analist.

 

De theorie trainingen worden gegeven door Dr. Barry Goodfield voornamelijk online en via Skype conversatie. De praktijk opleiding doet U op tijdens workshops. Deze worden gegeven onder zijn verantwoordelijkheid en staan onder zijn directe leiding. De gehele opleiding is Engelstalig.

 

 

 

 

 

In elke fase van de opleiding komen de volgende aspecten aan bod:

  • Het eigen maken van de theoretische uitgangspunten.
  • Het in praktijk brengen hiervan.
  • Het ervaren en in kaart brengen van uw eigen blokkades en het werken daaraan in Workshops.
  • Het ontwikkelen van een eigen creatieve stijl.

 

 

wpe1365693.png

Ethiek

Een van de belangrijke dingen in de Goodfield Methode is ethiek.

De vaardigheid van zelfreflectie en het op metaniveau kunnen werken, is een eis die zowel voor de opleiding tot Therapeut als  Analyst essentieel is. Dit is een wezenlijk onderdeel van de opleiding.

Je zult tijdens de opleiding je eigen sterke kanten, maar ook je minder ontwikkelde (lees: geblokkeerde) kanten leren herkennen en daar aan werken.

 

Daarom wordt van je verwacht dat je minimaal één maal per jaar blijft assisteren in de Goodfield Workshop en aan je zelf blijft werken door deel te nemen aan Therapeuten/Analist Workshops.

 

 

Een opleidingsbrochure is opvraagbaar.

wp385df1f7.png

wp90c4e263.png