wp58164808.png

wp1c310edf.png

De instrumenten die in de Goodfield Methode gebruikt worden om snel en effectief tot de kern van de problemen door te dringen, zijn video, bewustzijn en lichaamswerk.

 

Video

De videobeelden die gemaakt worden van hoofd en schouders, worden gebruikt voor het zichtbaar maken van diens strategie. Hij/zij kan de non-verbale boodschappen die hij/zij uitzendt zelf zien en begrijpen. Zo`n boodschap, waarvan men zich vaak niet bewust was, wordt een Non-Verbaal Lek (NVL) genoemd. Het NVL vormt dikwijls de sleutel tot pijnlijke en verdrongen ervaringen uit het verleden die in het heden nog steeds een onbewuste rol spelen. Het NVL wordt als uitgangspunt voor het lichaamswerk gebruikt.

Een diepere staat van bewustzijn

Middels een diepere staat van bewustzijn concentreert u zich op de signalen van het lichaam. Daarnaast wordt er een koppeling gemaakt met de beelden van de video. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om terug te keren naar vroegere ervaringen. Blokkades, spanningen en pijnmomenten worden herkend, evenals de situaties waarin ze ontstaan.

 

Lichaamswerk

Een belangrijk onderdeel van de Goodfield Methode is het lichaamswerk. De cliënt wordt zich bewust van herinneringen en gevoelens uit het verleden. Het ontdekken en het opnieuw ervaren van eerdere gebeurtenissen stellen de cliënt in staat er achter te komen welke beslissingen hij of zij destijds heeft genomen.

 

wp679bdcec.png

Destijds waren die beslissingen logisch en begrijpelijk, maar ze beperken het functioneren en de groei van de cliënt als volwassene omdat die beslissingen niet in  overeenstemming zijn met de mogelijkheden en behoeften van nu. Deze verandering van perceptie is voelbaar in het lichaam en opent de weg voor een preciezer en accurate keuze in het hier en nu. Op grond van inzicht en begrip kunnen nieuwe beslissingen worden genomen.

 

Afronding

Na elke sessie worden de ervaringen en het inzicht in de oude en nieuwe beslissingen doorgesproken. Met behulp van de video worden veranderingen die zijn ontstaan vanuit een nieuwe beslissing behalve voelbaar ook zichtbaar. Dit werkt bevestigend en versterkend, de cliënt ziet zichzelf opnieuw voor de video en kan de beelden vergelijken met daarvoor.

  • De Goodfield Methode besteedt behalve aan de verbale uitingen veel aandacht aan non-verbale aspecten (NVL) van de communicatie.
  • Het uitgangspunt van de Goodfield Methode is dat eerdere ervaringen blijven doorwerken en dat herinneringen in het hele lichaam zijn opgeslagen (Body NVL)
  • De specifieke signalen van het lichaam zijn vaak eerlijker, duidelijker en genuanceerder dan woorden en bevatten kostbare informatie over de problematiek en de geschiedenis van het individu.
  •